>>“Krustvārdu mīkla” noteikumi
“Krustvārdu mīkla” noteikumi2018-02-28T11:01:20+00:00

Spēles “Krustvārdu mīkla” noteikumi

Šīs “Sieviešu dienas rallijs 2018” posms sastāv no 15 uzdevumiem, par kuru izpildi var saņemt 32 punktus.

Spēles mērķis — pildot uzdevumus brīvi izvēlētā kārtībā ierobežotā (90 min) laikā iegūt maksimālu punktu skaitu.

Uzdevumi ir atzīmēti kartē un leģendā ar numuriem Xyy, kur X — punktu skaits, bet yy — uzdevuma kārtas numurs.

10 vidējas sarežģītības uzdevumi — 1 punkts par katru

Kartē atzīmēti ar numuriem 201–210. Katram punktam kartē atbilst uzdevums leģendā.

Komandas uzdevums — atbraukt noradītajā vietā, atrast uzdoto uzdevumu, atrisināt to, un pierakstīt atbildi spēles atbilžu lapā.

4 grūti uzdevumi — 3 punkti par katru

Kartē nav atzīmēti. Komandas uzdevums — atrisināt uzdevumu, atbraukt noradītajā vietā, atrast un pierakstīt atbildi spēles atbilžu lapā.

1 galvenā atbilde — 10 punkti

Komandas uzdevums — atminēt krustvārdu mīklas galveno jautājumu (frāze pa vertikāli) un pierakstīt to spēles atbilžu lapā.

Krustvārdu mīkla
Krustvārdu mīkla

Spēles atbilžu lapai jābūt aizpildītai drukātiem burtiem, skaidri un saprotami.

Atbildēm precīzi jāatbilst jautājuma formai. Uzdevums netiek ieskaitīts, ja tiesnesis nevar izlasīt atbildi, tā ir nepilnīga vai neprecīza.

Finišs

Spēle ilgst 1 stundu 30 minūtes (90 minūtes). Ne vēlāk kā pēc 90 minūtēm komandai pilnā sastāvā:

  • jāierodas posma finišā (vieta tiks noradīta kartē un leģendā);
  • jānodod spēles atbilžu lapa tiesnesim;
  • jāsaņem kontroles kartē zīmogs;
  • jāsaņem nākamā posma uzdevums;
  • jāpamet finiša teritorija.

Sodi

Spēles laiks tiek uzskaitīts pilnās minūtēs. Par kavējumu līdz 9 minūtēm ieskaitot komanda saņem sodu 1 minūtes apmērā par katru kavēto minūti (piem., par kavējumu par 3 minūtēm tiek piemērots 3 minūšu sods).

Par kavējumu lielāku par 9 minūtēm komanda saņem 60 minūšu sodu. Finišā drīkst ierasties ātrāk, bet papildus bonusi par to nav paredzēti.

Rezultāti

Par katru uzdevumā iegūto punktu no komandas Rallija vērtēšanas laika tiek atņemta 1 minūte.

Kopējais pavadītais laiks “Krustvārdu mīkla” spēlē (līdz 90 min) Rallija kopējā vērtēšanas laikā netiek iekļauts.

Svarīgi

No starta brīža līdz posma finiša brīdim dalībnieki drīkst pārvietoties tikai izmantojot savu auto un uzdevuma vietā pārvietojoties ar kājām.

Komanda drīkst izmantot internetu uzdevumu risināšanai. Tai pat laikā nedrīkst pieļaut jebkuras ar spēles saturu saistītas informācijas — uzdevumu, atbilžu, fotogrāfiju — nodošanu citām komandām tīšā vai netīšā veidā.

Jebkurš uzdevums var tikt aizstāts ar “Tiesneša parakstu” bez iepriekšēja brīdinājuma. Šajā gadījumā tiesnesis atrodas blakus uzdevumā norādītajai vietai ar izvietotu sarkano karogu ar Quest.lv logo redzamā vietā. Dalībniekiem ierodoties nav jāmeklē leģendā prasīto atbildi apvidū, bet ir jāpienāk pie tiesneša un jāsaņem viņa parakstu spēles atbilžu lapā. Tiesneši pārvietosies.

Komandas tiek izsekotas ar GPS sistēmu. Ja komandai būs atbildes, bet maršrutā komanda tur nav bijusi, tiesneši piešķirs diskvalifikāciju.

Spēles uzdevumus, plakātus un kodus nedrīkst ņemt rokās, slēpt, bojāt vai plēst nost. Visu jāatstāj tieši tādā veidā kā jūs atradāt.