Noteikumi2018-08-03T14:14:38+00:00

Posma noteikumi

Quest.lv “Sieviešu dienas rallija 2017” posma noteikumi ir ļoti vienkārši. Starta brīdī komanda saņem komplektu, kurā ietilpst pilsētas karte ar atzīmētājiem punktiem, leģenda ar uzdevumiem un spēles atbilžu lapa.

Sieviešu dienas rallijs 2017
Sieviešu dienas rallijs 2017
Sieviešu dienas rallijs 2017

Spēle sastāv no 40 uzdevumiem, par kuru izpildi var saņemt 55 punktus. Spēles mērķis — pildot uzdevumus brīvi izvēlētā kārtībā ierobežotā (90 min) laikā iegūt maksimālu punktu skaitu.

Uzdevumi ir atzīmēti kartē un leģendā ar numuriem Xyy, kur X — punktu skaits, bet yy — uzdevuma kārtas numurs.

30 vienkāršie uzdevumi — 1 punkts par katru

Kartē atzīmēti ar numuriem 101–130. Katram punktam kartē atbilst uzdevums leģendā.

Komandas uzdevums — ierasties noradītajā vietā, atrast uzdoto objektu, pierakstīt atbildi un uzdevuma apmeklēšanas laiku spēles atbilžu lapā.

Piemēram, punktam 101 kartē atbilst uzdevums leģendā: “Cik zvaigznes ir pieminekļa virsotnē?” Komanda atbrauc pie Brīvības pieminekļa un redz, ka jauna sieviete tur trīs zeltītas zvaigznes. Dalībnieki pieraksta atbildi un uzdevuma apmeklēšanas laiku spēles atbilžu lapā.

Sieviešu dienas rallijs 2017

5 vidējas sarežģītības uzdevumi — 2 punkti par katru

Kartē atzīmēti ar numuriem 201–205. Katram punktam kartē atbilst uzdevums leģendā.

Komandas uzdevums — atbraukt noradītajā vietā, atrast uzdoto uzdevumu, atrisināt to, pierakstīt atbildi un uzdevuma apmeklēšanas laiku spēles atbilžu lapā.

Piemērām, punktam 201 kartē atbilst uzdevums leģendā: “Tikai sultāns var izlasīt šo tekstu. Meklējiet posteri ar uzdevumu pie Pilsētas kanāla. Atbildes forma: divi vārdi latviešu valodā”. Komanda atnāk parkā un atrod plakātu ar «sjillaR ušeiveiS» uzrakstu. Dalībnieki pieraksta atbildi un uzdevuma apmeklēšanas laiku spēles atbilžu lapā.

5 grūti uzdevumi — 3 punkti par katru

Kartē nav atzīmēti.

Komandas uzdevums — atrisināt uzdevumu, atbraukt noradītajā vietā, pierakstīt atbildi un uzdevuma apmeklēšanas laiku spēles atbilžu lapā.

Piemērām, 301. uzdevumā “Vēstniecībā” ir attēloti Mona Līza, Eifeļa tornis un “Peugeot” preču zīme, kā arī teikts, ka jāmeklē 2 burtus virs durvīm. Komandai jādodas uz Francijas vēstniecību, jāatrod burtus un jāpieraksta tos spēles atbilžu lapā kopā ar uzdevuma apmeklēšanas laiku.

Jebkurš uzdevums var tikt aizstāts ar “Tiesneša parakstu” bez iepriekšēja brīdinājuma. Šajā gadījumā tiesnesis atrodas blakus uzdevumā norādītajai vietai un izvieto karogu ar Quest.lv logo redzamā vietā. Dalībniekiem ierodoties nav jāmeklē leģendā prasīto atbildi apvidū, bet ir jāpienāk pie tiesneša un jāsaņem viņa parakstu spēles atbilžu lapā.

Nav obligāti pildīt visus uzdevumus. Dalībnieki brīvi izvēlas uzdevumus un to izpildes secību.
Būtiski atcerēties, ka spēles laiks ir ierobežots, finišā kavēt nedrīkst.

Finišs

Spēle ilgst 1 stundu 30 minūtes (90 minūtes). Ne vēlāk kā pēc 90 minūtēm komandai pilnā sastāvā:

  • jāierodas posma finišā (vieta tiks noradīta kartē un leģendā);
  • jāatzīmējas pie laika tiesnešiem;
  • jānodod spēles atbilžu lapa Quest.lv tiesnesim un jāsaņem no viņa nākamā posma uzdevums;
  • jāpamet finiša teritorija.

Par kavējumu līdz 9 minūtēm ieskaitot komanda saņem sodu 1 minūtes apmērā par katru kavēto minūti (piem., par kavējumu par 3 minūtēm tiek piemērots 3 minūšu sods).

Par kavējumu lielāku par 9 minūtēm komanda saņem 60 minūšu sodu.

Finišā drīkst ierasties agrāk, bet papildus bonusi par to nav paredzēti.

Rezultāti

Kopējais pavadītais laiks Quest.lv spēlē (līdz 90 min) Rallija kopējā vērtēšanas laikā netiek iekļauts.

Galvenais uzdevums ir iekļaujoties 90 minūtēs sakrāt pēc iespējas vairāk punktu. Par katru uzdevumā iegūto punktu no komandas Rallija vērtēšanas laika tiek atņemta 1 minūte.

Pēc visu komandu finiša notiek rezultātu apkopošana pamatojoties uz nodotajām spēles atbilžu lapām. Rezultāti tiek nodoti Rallija tienešu kolēģijai un publicēti Quest.lv vietnē.

Atbilžu lapai jābūt aizpildītai drukātiem burtiem, skaidri un saprotami. Atbildēm precīzi jāatbilst jautājuma formai. Uzdevums netiek ieskaitīts, ja tiesnesis nevar izlasīt atbildi, tā ir nepilnīga vai neprecīza.

Spēles atbilžu lapā noradītie uzdevumu apmeklēšanas laiks un vieta var tikt salīdzināts ar organizatoru rīcībā esošajiem GPS sekošanas datiem.

Svarīgi

No starta brīža līdz posma finiša brīdim dalībnieki drīkst pārvietoties tikai izmantojot savu auto un uzdevuma vietā pārvietojoties ar kājām.

Komanda drīkst izmantot internetu uzdevumu risināšanai.
Tai pat laikā nedrīkst pieļaut jebkuras ar spēles saturu saistītas informācijas — uzdevumu, atbilžu, fotogrāfiju — nodošanu citām komandām tīšā vai netīšā veidā.

Jebkuri jautājumi tiek skatīti Spēles nolikumā paredzētajā kartībā.